The Crowd
The Crowd

The Crowd
The Crowd

1/1

ORTHOPEDAGOGIEK


Merk je dat de oplossingen die je hebt niet langer passen bij de manier waarop jij jouw leven hebt willen inrichten? Zijn ze aan vervanging toe omdat de omstandigheden waarin je nu leeft daarom vragen?  Als orthopedagoog ben ik in de eerste plaats geïnteresseerd in wat er goed gaat met jouw op dit moment.  Vervolgens geïnteresseerd in wat je zelf al gedaan hebt om je staande te houden onder deze omstandigheden. Samen wil ik met je kijken naar wat werkt en hoe we jouw zelfvertrouwen daarmee verder kunnen versterken.
Het versterken van dat zelfvertrouwen doe ik met trainingen die ik waar mogelijk aan je meegeef om zelf toe te passen. Dat scheelt in tijd en ik ben ervan overtuigd dat het je motivatie verhoogt om mee te werken aan het herstel van je gewone leven.

Trajecten
Sociale activering en reïntegratie
Stagneer je in je ontwikkeling door gemiste opleidingskansen?
Ik kan je helpen met scholing.
Moeite met lezen en schrijven, dyslexie en andere sociale vaardigheden?
Ik ben gespecialiseerd in lezen en schrijven en leerproblemen.
Aanpassingsproblemen vanuit  autismespectrum, ADHD ?  Uit detentie en wat nu?
Is er sprake van problematische gezinsomstandigheden?
Iedere opdrachtgever hanteert bij doorverwijzing een participatieladder waar ik je zeker bij kan begeleiden.
 
In mijn visie op het herstel van het gewone leven zet ik samen met jouw onder andere het volgende in beweging:

I. Je hebt alles bereikt wat binnen je eigen mogelijkheden ligt. Je eigen potentieel is tot ontwikkeling gekomen.

II. Met wat je allemaal kan op sociaal - emotioneel gebied heb je omgezet in daadkracht. Je staat voor je werk of een activiteit om je vaardigheden verder aan te blijven scherpen. Je bent competent.

III. Je voelt je behaaglijk. Het onderhoud en het hersel van je balans naar lichaam en geest heeft zo volledig mogelijk de aandacht gekregen. Je hebt handvatten meegekregen om deze balans zo goed mogelijk op peil te houden.

 
Vanuit mijn werk met langdurig werklozen heb ik vaardigheden ontwikkeld die ik graag wil inzetten voor mensen met een grote afstand tot de arbeids markt.
  

Levensfase
Toegewijd al die jaren aan je gezin, leven met een beperking, jong en je wil wat, niet zwanger kunnen worden, kansarme levensstijl?
Je zit nu in een levensfase met vragen zoals: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?
Je wil tot actie komen maar je bent je er van bewust  geworden dat er ergens iets moet zitten waardoor je blokkeert? Je voelt je niet competent om de volgende stap te nemen?
 
We kunnen samen kijken naar jouw levensbehoeften, emotionele beleving zowel de innerlijk als de uiterlijke en een begeleiding die bij jouw situatie past op zetten, zodat je jouw levensbehoeften daadwerkelijk tot actie en ontwikkeling kunt brengen.
Verlies en rouw
'Poort van Als' is een plekje waar we troost kunnen vinden voor onze
zorgen en verdriet'.
Terug in huis na de begrafenis van moeder zegt het dochtertje tegen haar verdrietige vader:  'papa, als mama in de hemel is dan kunnen we haar toch bellen? ' 

Opa is een paar dagen geleden overleden. Dan zegt kleindochter na een vraaggesprek met oma over doodgaan. "Oma , als jij dood gaat, wil je dan een paar nachtjes wachten, want dan ben ik jarig !'
Intens verdriet, je verwelkt voelen, geen kracht meer hebben en opgebrand? 
Merk op hoe kinderen helpen meedenken hoe ze jou kunnen helpen om weer middelpunt te zijn van je kracht.
Ieders situatie is anders maar voor een ieder blijft het thema  'verlies en rouw' gelijk.
- Over het thema 'verlies en rouw' wordt dan ook verschillend gedacht.
- Als ervaringsdeskundige in 'life events' heb ik belangstelling voor jou en de specifieke aandacht die jouw unieke proces vraagt.
Ik wil je helpen bij het weer in balans  komen, het opladen van energie, het omgaan met je emoties en het je kwetsbaar voelen.
 
"Gevormd, niet als zilver door het vuur maar door de 'events' van het leven !"

Ervaring

 

2015 Thelifs

2010-2012 Trajectbegeleider Sociale Activering met Zorg, Sociale Zaken, Capelle aan den IJssel.

1985- 2010 Verstandelijk gehandicaptenzorg, Psychiatrie ( meervoudige persoonlijkeidsproblematiek, depressie, borderline, verslavingszorg, ADHD bij volwassenen, forensisch).

1994 - 1999 Docent, projectonderzoeker handicap en studie
1973- 1985 Ouderenzorg